Regionální Moravská Tour Mládeže

Kontaktní údaje

Regionální komise mládeže D


František Holiš
předseda Regionální KM

+420 603 278 310
salveko@seznam.cz

Petr Vávrů
člen Regionální KM

+420 604 280 037
petr.vavru@gmail.com

Zuzana Hrabalová
člen Regionální KM

+420 777 604 650
zhrabalova@email.cz