Regionální Moravská Tour Mládeže

Zemřel Martin Wojnar, člen regionální STK ČGF a golfový rozhodčí

S lítostí Vám sdělujeme, že zemřel dlouholetý člen STK ČGF a golfový rozhodčí, pan Martin Wojnar.

Martin Wojnar mnoho let v regionu Východ B obětavě řídil, zajišťoval a organizoval bezproblémový průběh ligových soutěží a turnajů. V neposlední řadě se významně podílel na celé řadě návrhů změn či na inovacích ligových soutěží žen a mužů.

Dovolte nám, abychom touto cestou vyjádřili upřímnou soustrast jeho rodině a přátelům a současně poděkovali za jeho mnohaletou poctivou práci pro český golf.

V pokoře a úctě,

kolegové z regionální komise STK ČGF