Regionální Moravská Tour Mládeže

UAX Golf Tour Kostelec 16.6.2024

Do Kostelce na další turnaj UAX túry se ve všech kategoriích sjelo celkem přes 40 hráčů. Noční déšť zaplavil hřiště a zejména bankry, ale důležité bylo, že se hrálo (a skoro bez deště). Nejlepšími tentokrát byli: kat. A - Vojtěch Strnad, B - Anna Miklová, C - Denis Janas, D - Sofie Novosádová, E - Jiří Málek a mezi Benjamínky již tradičně nenašel přemožitele Kristián Černický. Velký dík patří pořadatelskému klubu v čele s Jitkou Cupákovou a Andreou Miklovou a také Veronice Mojžíšové, která přivezla opět zajímavé ceny od sponzorů túry.